HANTON jest polską, niezależną, kancelarią prawną o innowacyjnym podejściu do obsługi prawnej, wyspecjalizowaną w obsłudze przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających na rynkach regulowanych.

Swoją uwagę skupiamy przede wszystkim na wybranych sektorach gospodarczych, których specyfika jest nam doskonale znana, i w obszarze których, jesteśmy specjalistami z określonych dziedzin prawa.

Działamy kompleksowo. Przygotowujemy opinie i analizy, negocjujemy i opracowujemy kontrakty handlowe, prowadzimy transakcje których przedmiotem są aktywa majątkowe oraz transakcje fuzji i przejęć, jak również reprezentujemy w sprawach przed organami administracji publicznej oraz sądami.

Specjaliści od rynków regulowanych

Dynamicznie rozwijający się zespół prawników oddaje klientom Kancelarii całą swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie, zdobyte w renomowanych kancelariach prawnych, ale również urzędach administracji centralnej i prywatnym sektorze podmiotów gospodarczych, z pełnym zaangażowaniem świadcząc obsługę prawną na najwyższym międzynarodowym poziomie.

Doskonale rozumiemy biznes, problemy związane z jego prowadzeniem oraz codzienne wyzwania. Dążymy do przedstawienia najlepszych i najbezpieczniejszych rozwiązań, które nie blokują projektów biznesowych, ale dają możliwość ich wdrożenia w życie.

Celem samym w sobie nie jest dla nas wyłącznie wskazanie ryzyk prawnych, lecz przedstawienie konstruktywnych rozwiązań, które pozwolą je ograniczyć lub wyeliminować.

Odwiedź nasze social media