TRAKO 2023 - XV Międzynarodowe Targi Kolejowe

TRAKO 2023 - XV Międzynarodowe Targi Kolejowe

Trzeci dzień XV Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2023 otwiera debata merytoryczna, której tematem przewodnim jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym i rola jaką ma w tym zakresie do odegrania kolej regionalna.

Najnowsze artykuły