Kancelaria HANTON Szalc Zięba & Partnerzy na Europejskim Forum Taborowym 2021

Tegoroczne Europejskie Forum Taborowe odbywało się pod znakiem wprowadzanych innowacji i planowanych inwestycji w sektorze taboru pasażerskiego i towarowego. 

Partner Zarządzający kancelarii HANTON r. pr. Michał Zięba był uczestnikiem drugiej debaty w ramach Forum, która była poświęcona przewozom towarowym. Najistotniejszymi zagadnieniami omówionymi w trakcie debaty była postępująca profesjonalizacja pooli taborowych, zapewniających niezbędną elastyczność przewoźnikom w realizacji usług transportowych oraz nadzwyczajny wzrost wymiany handlowej na kolejowych przejściach granicznych z Białorusią i Ukrainą.

Mec. Zięba podkreślał ryzyka związane z obrotem używanym taborem, który posiadać może zarówno wady i mankamenty techniczne jak również formalne, co może mieć niebagatelne znaczenie przy jego dalszej odsprzedaży lub w razie zaistnienia zdarzenia kolejowego.

Uczestnicy debaty zgodnie przyznali, że niesłabnący popyt na wagony platformy do przewozu kontenerów będzie powodował wzrost cen i trudności w ich zakupie. Trend ten będzie intensyfikowany w wyniku spodziewanego konkursu intermodalnego organizowanego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Najnowsze artykuły