W Internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym (nr 8/92020) opublikowano dwa artykuły prawników Kancelarii HANTON

W Internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym (nr 8/92020) opublikowano dwa artykuły prawników Kancelarii HANTON

Partner Zarządzający Kancelarii HANTON Radca prawny Michał Zięba jest autorem artykułu pt.: „Wybrane zagadnienia formalno-prawne związane z implementacją dyrektywy w sprawie interoperacyjności oraz dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa”.

Jak czytamy w streszczeniu publikacji, artykuł przedstawia wybrane zagadnienia związane z implementacją dyrektywy w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej oraz dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei do krajowego porządku prawnego. Ze względu na konieczność stosowania przez organy administracji bezpośrednio skutecznych aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej, które wchodzą w zakres filaru technicznego IV pakietu kolejowego, w okresie przejściowym dochodziło do konieczności rozstrzygania przez te organy kolizji z prawem krajowym, które nie było dostosowane do rozwiązań unijnych. Niezbędne było zatem stosowanie reguł kolizyjnych zapewniających pierwszeństwo stosowania prawa Unii Europejskiej (w tym przypadku rozporządzeń wykonawczych) przed prawem krajowym.

Najnowsze artykuły