Kancelaria HANTON członkiem Izby Gospodarczej Transportu Lądowego

Kancelaria HANTON członkiem Izby Gospodarczej Transportu Lądowego

Mamy kolejny news – dołączyliśmy do Izby Gospodarczej Transportu Lądowego!

Kancelaria HANTON Szalc Zięba & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. działa na pełnych obrotach. Z przyjemnością zawiadamiamy, iż w minionym tygodniu przystąpiliśmy do kolejnej izby gospodarczej – IGTL - stając się tym samym oficjalnym jej członkiem. Jest nam niezmiernie miło, że grono firm członkowskich, do których przynależymy nieustannie się rozrasta!

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego to organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca firmy związane z transportem kolejowym i inwestycjami infrastrukturalnymi. Została powołana w 1995 roku, aby aktywnie współpracować z instytucjami krajowymi i europejskimi w zakresie regulacji dotyczących transportu kolejowego oraz inwestycji, a także chronić interesów firm członkowskich. W ramach Izby Gospodarczej Transportu Lądowego funkcjonują sekcje branżowe: Przewoźników Kolejowych, Wagonów i Spedycji oraz Budownictwa Kolejowego. Zasadnicze obszary ich działalności to m. in.: zasady oraz koszty dostępu do infrastruktury kolejowej, przepisy techniczne i bezpieczeństwo, a także działalność inwestycyjna w zakresie infrastruktury, a w szczególności w zakresie zasad wyboru wykonawców oraz warunków kontraktowych.

Cieszymy się, iż mamy możliwość być częścią Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. Wierzymy, że dołączając do IGTL będziemy mogli wymieniać oraz dzielić się wiedzą i doświadczeniami, a także wraz z pozostałymi jej członkami mieć wpływ na rozwój sektora transportu lądowego. Jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania, inspiracje oraz możliwości płynące z członkostwa w Izbie. Jako członek Izby zamierzamy aktywnie wspierać od strony prawnej najważniejsze jej inicjatywy.

Przy okazji warto wspomnieć, iż Kancelaria HANTON Szalc Zięba & Partnerzy jest już członkiem czterech organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Należą do nich: Polska Izba Kolei, Fundacja ProKolej, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza oraz wspomniana wyżej Izba Gospodarcza Transportu Lądowego. Poza tym jesteśmy również sygnatariuszami deklaracji Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym. Jesteśmy przekonani, iż wspólnie możemy jeszcze więcej!

Dziękujemy za zaufanie.

Najnowsze artykuły