Kancelaria HANTON członkiem Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Kancelaria HANTON członkiem Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej

To już oficjalne – Kancelaria HANTON Szalc Zięba & Partnerzy dołączyła do Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Cieszymy się na możliwość współpracy z członkami PUIG, ponieważ to dla nas kolejny krok w nawiązywaniu i rozwijaniu cennych międzynarodowych relacji biznesowych. Podstawą przynależności do Izby będzie owocna współpraca oraz wzajemne wsparcie. Wierzymy, że wspólnie możemy więcej!

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza to jedna z najstarszych izb gospodarczych w Polsce, która istnieje od ponad 32 lat. Posiada dwa biura - w Kijowie oraz w Warszawie – stanowiące centra biznesowe organizacji. Działa aktywnie na rzecz polskich oraz ukraińskich przedsiębiorców, stwarzając zrzeszonym w niej firmom możliwość rozwoju, a także pełniąc funkcję łącznika pomiędzy przedsiębiorstwami członkowskimi, a innymi instytucjami i organizacjami. Jej misją jest aktywna promocją tego, co najlepsze w polskiej oraz ukraińskiej gospodarce i kulturze. Założeniem PUIG jest stanie się dla jej członków miejscem będącym centrum wiedzy, wsparcia, inspiracji, a także wymiany doświadczeń i kontaktów. Wszystkie jej działania skoncentrowane są na rozwoju oraz wzmocnieniu polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych i kulturalnych.  Przynależność do Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej dla HANTON Szalc Zięba & Partnerzy to bez wątpienia wspaniała okazja do nawiązania cennych relacji biznesowych. Jako nowi członkowie jesteśmy pełni entuzjazmu oraz gotowi na nowe wyzwania i możliwości płynące ze współpracy. Zamierzamy aktywnie uczestniczyć w działalności Izby, w tym brać udział w Komitetach KIG: m.in. Komitecie ds. TSL, Komitecie ds. Budownictwa oraz Komitecie ds. Energii i Polityki Klimatycznej. Nasz zespół prawników realizuje projekty transportowe, energetyczne, budowlane oraz infrastrukturalne ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających na rynkach regulowanych.

Dziękujemy Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej za zaufanie oraz możliwość realnego wpływu na wzmocnienie polsko – ukraińskich stosunków gospodarczych i kulturalnych.

#HANTON #współpraca #zmiany #członkostwo #PUIG

Najnowsze artykuły

 • Kancelaria HANTON uczestnikiem Komitetu ds. Energii w ramach członkostwa w Polsko - Ukraińskiej Izbie Gospodarczej

  Kancelaria HANTON uczestnikiem Komitetu ds. Energii w ramach członkostwa w Polsko - Ukraińskiej Izbie Gospodarczej

  08-03-2024

  Partnerzy Kancelarii HANTON mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniu Komitetu ds. Energii zorganizowanym przez Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza w Centrum Kreatywności Targowa | Targowa Creativity Centre. Inauguracyjne spotkanie otworzyło cykl komitetów merytorycznych zaplanowanych przez Izbę w celu wzmocnienia stanowisk oraz postulatów członków PUIG. Tematem przewodnim minionej debaty była współpraca firm energetycznych po obu stronach granicy polsko – ukraińskiej oraz wsparcie infrastruktury Ukrainy przez polskich przedsiębiorców. Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy polskich i ukraińskich sektorów energetycznych, a także wyzwania oraz przeszkody, które mogą pojawić się w związku z ich realizacją. Uczestnicy wskazali na konieczność wykorzystania potencjału współpracy naukowej, wymiany wiedzy oraz wzmocnienia współpracy na rynku gazowym. Poruszono również temat zastosowania dronów w działaniach wojennych i wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych do transformacji energetycznej.

 • Kancelaria HANTON członkiem Izby Gospodarczej Transportu Lądowego

  Kancelaria HANTON członkiem Izby Gospodarczej Transportu Lądowego

  29-02-2024

  Z przyjemnością zawiadamiamy, iż w minionym tygodniu przystąpiliśmy do kolejnej izby gospodarczej – IGTL - stając się tym samym oficjalnym jej członkiem. Jest nam niezmiernie miło, że grono firm członkowskich, do których przynależymy nieustannie się rozrasta! Izba Gospodarcza Transportu Lądowego to organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca firmy związane z transportem kolejowym i inwestycjami infrastrukturalnymi. Została powołana w 1995 roku, aby aktywnie współpracować z instytucjami krajowymi i europejskimi w zakresie regulacji dotyczących transportu kolejowego oraz inwestycji, a także chronić interesów firm członkowskich. W ramach Izby Gospodarczej Transportu Lądowego funkcjonują sekcje branżowe: Przewoźników Kolejowych, Wagonów i Spedycji oraz Budownictwa Kolejowego. Zasadnicze obszary ich działalności to m. in.: zasady oraz koszty dostępu do infrastruktury kolejowej, przepisy techniczne i bezpieczeństwo, a także działalność inwestycyjna w zakresie infrastruktury, a w szczególności w zakresie zasad wyboru wykonawców oraz warunków kontraktowych.

 • Kancelaria HANTON członkiem Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej

  Kancelaria HANTON członkiem Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej

  21-02-2024

  To już oficjalne – Kancelaria HANTON Szalc Zięba & Partnerzy dołączyła do Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Cieszymy się na możliwość współpracy z członkami PUIG, ponieważ to dla nas kolejny krok w nawiązywaniu i rozwijaniu cennych międzynarodowych relacji biznesowych. Podstawą przynależności do Izby będzie owocna współpraca oraz wzajemne wsparcie. Wierzymy, że wspólnie możemy więcej!

 • Artykuł autorstwa radcy prawnego Michała Zięby Regulacyjne bottlenecks czyli „wąskie gardła” w kolejowych przepisach prawnych

  Artykuł autorstwa radcy prawnego Michała Zięby Regulacyjne bottlenecks czyli „wąskie gardła” w kolejowych przepisach prawnych

  19-02-2024

  Polecamy lekturze publikację radcy prawnego Michała Zięby, Partnera Zarządzającego HANTON dotyczącą "Regulacyjnych bottlenecks w kolejowych przepisach prawnych. Niniejszy artykuł powstał jako zestawienie kilku wybranych przemyśleń z bieżącej działalności prawniczej na rzecz Klientów. Opisane poniżej prawne „wąskie gardła” są mniej lub bardziej uciążliwe, ale w ocenie autora publikacji łączy je jedno – wymagają prędzej czy później rozstrzygnięcia na poziomie decyzyjnym i legislacyjnym, a co najmniej ponownego zastanowienia nad potrzebą ich utrzymywania.

 • Kancelaria HANTON prelegentem podczas konferencji Energia PL zorganizowanej w ramach Targów ENEX

  Kancelaria HANTON prelegentem podczas konferencji Energia PL zorganizowanej w ramach Targów ENEX

  14-02-2024

  W dniach 7-8 lutego 2024 r. w Kielcach odbyły się XXVI Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii ENEX. To najważniejsze i największe wydarzenie w branży OZE w Polsce, organizowane od 25 lat. Eksperci HANTON otrzymali zaproszenie do wygłoszenia prelekcji w ramach jednego z wydarzeń towarzyszących Targom ENEX - konferencji Energia PL.