Kancelaria HANTON partnerem prawnym na Konferencji „Elastyczność sieci oraz magazynowanie energii”

Kancelaria HANTON partnerem prawnym na Konferencji „Elastyczność sieci oraz magazynowanie energii”

27 kwietnia 2023 r. w Warszawie odbyła się Konferencja „Elastyczność sieci oraz magazynowanie energii”, której partnerem prawnym była Kancelaria HANTON.

Tematami przewodnimi konferencji były: zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego, innowacji i technologii przyszłości w magazynowaniu energii oraz regulacji prawnych na polskim i europejskim rynku energetyki.

W ramach czterech tematycznych paneli prelegenci dzielili się wiedzą na temat zmian zachodzących w obszarze odnawialnych źródeł energii i elektromobilności.

Adw. Łukasz Dziamski, partner kancelarii HANTON, wystąpił w  panelu poświęconym możliwościom i barierom rozwoju agrofotowoltaiki. Agrofotowoltaika (nazywana też agrowoltaiką) to stosunkowo nowe rozwiązanie, które rozwija się głównie w Europie Zachodniej i Azji. W Polsce nie podjęto jeszcze działań legislacyjnych umożliwiające wprowadzenie na szeroką skalę tej technologii na gruntach rolnych. Rozwój agrofotowoltaiki i biznesu z nią związanego postępuje, choć wciąż poszukuje się, również na poziomie europejskim, narzędzi legislacyjnych, które umożliwią upowszechnienie tego rozwiązania, z zachowaniem równowagi z produkcją rolną. W Polsce jest to o tyle ważne, że rolnictwo stanowi ważny sektor gospodarki a wykorzystanie gruntów pod uprawy jest średnio o 8% większe niż na świecie w stosunku do ogólnej powierzchni gruntów w danym państwie. Biorąc również pod uwagę nizinne ukształtowanie terenu, szczególnie korzystne pod względem technicznym, Polska może stać się europejskim potentatem w zakresie agrofotowoltaiki.

Brak narzędzi regulacyjnych wspierających rozwój agrowoltaiki nie oznacza jednak, że i w aktualnych ramach prawnych nie jest możliwe jej wprowadzenie na terenach rolniczych, co w ramach konferencji wykazali eksperci. Potwierdza to też codzienna praktyka prawników HANTON.

Najnowsze artykuły