Kancelaria HANTON współorganizatorem debaty na TRAKO 2023 na temat przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu

Kancelaria HANTON współorganizatorem debaty na TRAKO 2023 na temat przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu

21 września 2023 r. odbyła się organizowana przez Kancelarię HANTON oraz Fundację Pro Kolej debata pt. „Walka z wykluczeniem komunikacyjnym – Jak skutecznie rozwijać transport publiczny w regionach?”. Wydarzenie zyskało uznanie ze strony uczestników i zostało docenione jako ważne forum wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z problematyką walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Tematyka wydarzenia okazała się na tyle interesująca, że sala 1A targów TRAKO niemal w całości się wypełniła.

Oficjalne otwarcie i wprowadzenie poprowadzili Partner Zarządzający Kancelarii HANTON r.pr. dr Michał Zięba oraz Prezes Zarządu Fundacji Pro Kolej dr Jakub Majewski.

Debatę poprzedziło wystąpienie wprowadzające przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Krzysztofa Szerkusa. Przedstawiciel RPO omówił zagadnienie prawa do transportu publicznego, jako potencjalnego prawa obywatelskiego. W prelekcji nakreślono tezę, zgodnie z którą wykluczenie komunikacyjne może ograniczać lub nawet uniemożliwiać realizację obywatelskich praw jednostki wynikających bezpośrednio z Konstytucji RP.

W panelu dyskusyjnym uczestniczyło sześciu prelegentów:

 • Andrzej Bittel – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Komunikacyjnemu
 • Iwona Budych – Prezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe
 • dr Karol Kłosowski – Dyrektor Departamentu Przewozów Pasażerskich, UTK
 • Adam Pawlik – Prezes Polregio S.A.
 • Tomasz Warchoł – Prezes Kolei Małopolskich
 • Dominika Żelazek – Prezes, Arriva Polska

Moderatorem debaty był Partner Zarządzający Kancelarii HANTON r.pr. dr Michał Zięba.

Podczas debaty prelegenci dyskutowali m.in. na takie tematy jak:

 • Czy polska infrastruktura kolejowa jest przygotowana na wzrost przewozów i częstotliwości pociągów? Które realizowane i planowane inwestycje poprawiają potencjał do rozwoju przewozów lokalnych?
 • Dlaczego walka z wykluczeniem transportowym jest taka ważna dla lokalnych społeczności i czy ma również szerszy wymiar - regionalny lub krajowy?
 • Jak zwiększać potoki pasażerów w transporcie kolejowym? Jakie największe wyzwania stoją przed samorządowymi przewoźnikami kolejowymi?
 • Jak mógłby wyglądać nowy lub ulepszony system finansowania wojewódzkich przewozów pasażerskich w służbie publicznej? Czego dzisiaj brakuje w systemie finansowania przewoźnikom pasażerskim?
 • Czy otwarcie rynku może pomóc w walce z wykluczeniem transportowym? Kto może zyskać na konkurencji w regionach?
 • Pozyskiwanie taboru kolejowego przez organizatorów PTZ oraz przez przewoźników – plusy i minusy każdego z rozwiązań.

Mecenas Michał Zięba podsumował główne punkty dyskusji, wskazując na to, że wprawdzie prawo do transportu publicznego nie wynika wprost z Konstytucji to jednak brak takiego transportu uniemożliwia realizację innych praw obywatelskich. Jak słusznie podkreślił przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, pomimo że istnienie, czy też funkcjonowanie transportu publicznego nie jest konstytucyjnym prawem obywatela, to jest warunkiem umożliwiającym (często koniecznym) realizację wielu praw i wolności obywatelskich, w szczególności do ochrony zdrowia, edukacji, pracy, wolności poruszania się oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu. Podsumowując można także postawić tezę, że konstytucyjny nakaz ochrony środowiska dodatkowo wzmacnia zobowiązanie Państwa (rozumianego sensu largo, włączając organy samorządu terytorialnego) do rozwoju transportu publicznego, co może stanowić dodatkowy argument do zintensyfikowania działań Państwa zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu.

Po zakończeniu wydarzenia uczestnicy mieli okazję do networkingu i wymiany spostrzeżeń związanych z jakże istotnym tematem wykluczenia komunikacyjnego.

Panelistom serdecznie dziękujemy za ciekawą i merytoryczną dyskusję, zaś uczestnikom na widowni za tak liczną obecność.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe
 • Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych

Patronami medialnymi byli:

 • Rynek Kolejowy
 • Sektor Kolejowy
 • Kurier Kolejowy

 

Najnowsze artykuły

 • Kancelaria HANTON uczestnikiem Komitetu ds. Energii w ramach członkostwa w Polsko - Ukraińskiej Izbie Gospodarczej

  Kancelaria HANTON uczestnikiem Komitetu ds. Energii w ramach członkostwa w Polsko - Ukraińskiej Izbie Gospodarczej

  08-03-2024

  Partnerzy Kancelarii HANTON mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniu Komitetu ds. Energii zorganizowanym przez Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza w Centrum Kreatywności Targowa | Targowa Creativity Centre. Inauguracyjne spotkanie otworzyło cykl komitetów merytorycznych zaplanowanych przez Izbę w celu wzmocnienia stanowisk oraz postulatów członków PUIG. Tematem przewodnim minionej debaty była współpraca firm energetycznych po obu stronach granicy polsko – ukraińskiej oraz wsparcie infrastruktury Ukrainy przez polskich przedsiębiorców. Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy polskich i ukraińskich sektorów energetycznych, a także wyzwania oraz przeszkody, które mogą pojawić się w związku z ich realizacją. Uczestnicy wskazali na konieczność wykorzystania potencjału współpracy naukowej, wymiany wiedzy oraz wzmocnienia współpracy na rynku gazowym. Poruszono również temat zastosowania dronów w działaniach wojennych i wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych do transformacji energetycznej.

 • Kancelaria HANTON członkiem Izby Gospodarczej Transportu Lądowego

  Kancelaria HANTON członkiem Izby Gospodarczej Transportu Lądowego

  29-02-2024

  Z przyjemnością zawiadamiamy, iż w minionym tygodniu przystąpiliśmy do kolejnej izby gospodarczej – IGTL - stając się tym samym oficjalnym jej członkiem. Jest nam niezmiernie miło, że grono firm członkowskich, do których przynależymy nieustannie się rozrasta! Izba Gospodarcza Transportu Lądowego to organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca firmy związane z transportem kolejowym i inwestycjami infrastrukturalnymi. Została powołana w 1995 roku, aby aktywnie współpracować z instytucjami krajowymi i europejskimi w zakresie regulacji dotyczących transportu kolejowego oraz inwestycji, a także chronić interesów firm członkowskich. W ramach Izby Gospodarczej Transportu Lądowego funkcjonują sekcje branżowe: Przewoźników Kolejowych, Wagonów i Spedycji oraz Budownictwa Kolejowego. Zasadnicze obszary ich działalności to m. in.: zasady oraz koszty dostępu do infrastruktury kolejowej, przepisy techniczne i bezpieczeństwo, a także działalność inwestycyjna w zakresie infrastruktury, a w szczególności w zakresie zasad wyboru wykonawców oraz warunków kontraktowych.

 • Kancelaria HANTON członkiem Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej

  Kancelaria HANTON członkiem Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej

  21-02-2024

  To już oficjalne – Kancelaria HANTON Szalc Zięba & Partnerzy dołączyła do Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Cieszymy się na możliwość współpracy z członkami PUIG, ponieważ to dla nas kolejny krok w nawiązywaniu i rozwijaniu cennych międzynarodowych relacji biznesowych. Podstawą przynależności do Izby będzie owocna współpraca oraz wzajemne wsparcie. Wierzymy, że wspólnie możemy więcej!

 • Artykuł autorstwa radcy prawnego Michała Zięby Regulacyjne bottlenecks czyli „wąskie gardła” w kolejowych przepisach prawnych

  Artykuł autorstwa radcy prawnego Michała Zięby Regulacyjne bottlenecks czyli „wąskie gardła” w kolejowych przepisach prawnych

  19-02-2024

  Polecamy lekturze publikację radcy prawnego Michała Zięby, Partnera Zarządzającego HANTON dotyczącą "Regulacyjnych bottlenecks w kolejowych przepisach prawnych. Niniejszy artykuł powstał jako zestawienie kilku wybranych przemyśleń z bieżącej działalności prawniczej na rzecz Klientów. Opisane poniżej prawne „wąskie gardła” są mniej lub bardziej uciążliwe, ale w ocenie autora publikacji łączy je jedno – wymagają prędzej czy później rozstrzygnięcia na poziomie decyzyjnym i legislacyjnym, a co najmniej ponownego zastanowienia nad potrzebą ich utrzymywania.

 • Kancelaria HANTON prelegentem podczas konferencji Energia PL zorganizowanej w ramach Targów ENEX

  Kancelaria HANTON prelegentem podczas konferencji Energia PL zorganizowanej w ramach Targów ENEX

  14-02-2024

  W dniach 7-8 lutego 2024 r. w Kielcach odbyły się XXVI Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii ENEX. To najważniejsze i największe wydarzenie w branży OZE w Polsce, organizowane od 25 lat. Eksperci HANTON otrzymali zaproszenie do wygłoszenia prelekcji w ramach jednego z wydarzeń towarzyszących Targom ENEX - konferencji Energia PL.