Nowe publikacje autorstwa prawników z kancelarii HANTON w kwartalniku IKAR

Nowe publikacje autorstwa prawników z kancelarii HANTON w kwartalniku IKAR

W najnowszym Internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym (IKAR) zostały opublikowane dwa artykuły autorstwa prawników z Kancelarii HANTON poruszające teoretyczne i praktyczne problemy regulacji sektora kolejowego.

W ramach przeglądu prawa radca prawny Dominik Aptacy przedstawił najważniejsze planowane zmiany w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (rewizja TSI 2022) w kontekście wynikających z nich nowych obowiązków uczestników sektora transportu kolejowego. Artykuł przybliża planowane zmiany w TSI przedstawiając charakterystykę systemu aktualnych norm w tym zakresie, a także priorytety europejskich władz regulacyjnych towarzyszące planowanym zmianom. Nowe TSI adresują potrzebę wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w systemie kolei, w szczególności z wykorzystaniem urządzeń informatycznych, takich jak systemy zapobiegania wykolejeniom w transporcie towarowym. Zmiany uwzględniają również zakładane upowszechnienie transportu intermodalnego oraz systemów Europejskiego System Sterowania Pociągiem i Europejskiego System Zarządzania Ruchem Kolejowym.

Radca prawny Ewelina Nieznalska i apl. radcowska Anna Głusiec w glosie do wyroku TSUE z 9 września 2021 r. w sprawie C-144/20 omówiły problematykę kompetencji organu regulacyjnego do określania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, w tym w szczególności w zakresie uprawnienia organu regulacyjnego do przyjęcia z własnej inicjatywy decyzji zobowiązującej przedsiębiorstwo wykonujące podstawowe funkcje zarządcy infrastruktury kolejowej do wprowadzenia zmian do systemu pobierania opłat za infrastrukturę.

Zainteresowanych przywołanym tematami zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artkułów, dostępną pod linkiem: https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/ikar_6_11/iKAR_611-22.pdf.

Najnowsze artykuły