Wygrana w WSA - podatek od nieruchomości

Kancelaria HANTON z sukcesem reprezentowała Klienta w sprawie nadpłaty podatku od nieruchomości powstałej z tytułu udostępniania bocznicy kolejowej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 12 października 2022 r. uwzględnił w całości stanowisko reprezentowanej przez Kancelarię Strony, w zakresie uchylenia niekorzystnej decyzji podatkowej, odmawiającej stwierdzenia nadpłaty podatku od nieruchomości, powstałej z tytułu udostępniania bocznicy kolejowej przewoźnikom. Organ opierał się na argumentacji, zgodnie z którą w przypadku funkcjonowania obiektu infrastruktury usługowej (OIU), elementy infrastruktury kolejowej wchodzące w skład takiego obiektu tracą swoją tożsamość prawną i nie można w związku z tym dochodzić zwolnienia podatkowego w odniesieniu do infrastruktury kolejowej.

Decydujące okazały się wywody prawne podkreślające, że infrastruktura kolejowa co prawda może wchodzić w skład OIU, ale w dalszym ciągu powinno się stosować do niej właściwe regulacje, w tym dotyczące zwolnień podatkowych. Wartość przedmiotu zaskarżenia wynosiła ponad 400.000 złotych, a sprawa w dużej mierze miała precedensowy charakter. Obsługą prawną kierował radca prawny Michał Zięba.

Najnowsze artykuły