Adam Szalc

Adam Szalc

Adwokat, Partner Zarządzający

adam.szalc@hanton.pl

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym. Jest doradcą i negocjatorem w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), specjalizuje się w przedsięwzięciach typu joint-venture dla podmiotów krajowych i zagranicznych oraz w transakcjach na rynku real estate. Posiada również unikatowe doświadczenie w obszarze sektora energetycznego, przemysłowego i budowlanego.

Jest doradcą wiodących przedsiębiorstw energetycznych w zakresie ich bieżącej działalności korporacyjnej oraz działalności na rynku regulowanym, jak również doradcą inwestorów, deweloperów i przedsiębiorstw budowlanych w zakresie związanym z wykonywanymi przez nich pracami przy realizacji projektów budowlanych. Reprezentuje spółki w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej, w tym przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Doradza również w procesach przygotowania umów i negocjowania transakcji handlowych, jak również przeprowadza badania prawne spółek (“legal due diligence”).

Zdobywał praktykę w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych, obecnie jest partnerem zarządzającym kancelarii prawnej HANTON Szalc Zięba & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p.

Jako nauczyciel akademicki prowadził wykłady z zakresu prawa gospodarczego, prawa handlowego i postępowania administracyjnego, jak również szkolenia dla przedsiębiorców z prawa gospodarczego i prawa energetycznego.

Kontakt

Zrealizowane projekty

Wśród projektów zrealizowanych w ramach współpracy z poprzednimi kancelariami prawnymi wymienić można:

  • Bieżącą obsługę prawną wiodących przedsiębiorstw energetycznych m.in.: PGE S.A., PGE Obrót S.A., ENEA S.A., ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., ENEA Trading Sp. z o.o., POLENERGIA S.A., POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A., w zakresie ich działalności na rynku regulowanym.
  • Kompleksową obsługę transakcji M&A nabycia przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. akcji spółki Stocznia Gdańsk S.A. i udziałów spółki GSG Towers sp. z o.o.
  • Doradztwo w procesach zmiany sprzedawcy gazu i negocjowania umów kompleksowych sprzedaży i dostarczania gazu ziemnego dla Grupy Żywiec S.A. i Ceramiki Nowa Gala S.A.
  • Doradztwo w procesie zawierania i negocjowania umów na finansowanie rozwoju sieci ENEA Operator Sp. z o.o. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI).
  • Przygotowanie audytów prawnych due dilligence m.in. dla: Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A., Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., IMPEL Rental sp. z o.o., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
  • Sporządzanie analiz ryzyka regulacyjnego i projektowanie rozwiązań i dokumentów prawnych do przedstawionych modeli biznesowych m.in. dla spółek z grupy kapitałowej PGE, spółek z grupy kapitałowej ENEA, MLP Energy Sp. z o.o., Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
  • Doradztwo gospodarcze i regulacyjne oraz sporządzanie opinii prawnych na rzecz m.in. PGNiG Termika S.A., Pilkington Polska Sp. z o.o., ZGH Bolesław S.A., PCC „Rokita” S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., SC Trade Trans Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, ENEA S.A., PGE S.A., PGE Obrót S.A., PKP Energetyka S.A.,
  • Doradztwo w procesach przygotowania umów, w tym umów inwestycyjnych, umów z zakresu transakcji M&A oraz umów funkcjonujących na rynkach regulowanych (umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług dystrybucji, umowy kompleksowe, umowy o przyłączenie do sieci, etc.), m.in. dla ENEA S.A., PGE S.A., PGE Obrót S.A., Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o., MLP Energy sp.  z o.o., EXATEL S.A., ZPC MIESZKO S.A., Industrial Division sp. z o.o.,
  • Reprezentowanie w procesach uzyskiwania koncesji i zatwierdzania taryf dla energii elektrycznej i gazu m.in. dla: PGE Obrót S.A., POLENERGIA Dystrybucja sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”,
  • Reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, m.in. PGE Obrót S.A., POLENERGIA Dystrybucja sp. z o.o., CHEMOVER sp. z o.o., MLP Energy sp. z o.o., EKOTRIOMIX sp. z o.o.