Agata Łasowska-Grzyb

Agata Łasowska-Grzyb

Adwokat

agata.lasowska-grzyb@hanton.pl

Doświadczenie

Adwokat wpisana na listę Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym. Doradza klientom korporacyjnym i indywidualnym w sektorze energetycznym, nieruchomości oraz inwestycji budowlanych. Świadczy kompleksowe usługi w procesach fuzji i przejęć (M&A), w tym podczas przygotowania umów i negocjowania transakcji handlowych. Doradza również w badaniach prawnych spółek (due dilligence). Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi.

Zdobywała praktykę w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych, aktualnie jest starszym prawnikiem kancelarii HANTON Szalc Zięba & Partnerzy Adwokacji i Radcowie Prawni sp.p.

Kontakt

Zrealizowane projekty

Wśród projektów zrealizowanych w ramach współpracy z poprzednimi kancelariami, jak w ramach współpracy z HANTON Szalc Zięba & Partnerzy Adwokacji i Radcowie Prawni sp.p. wymienić można:

  • Obsługę prawną wiodących przedsiębiorstw energetycznych m.in. spółek grupy ENEA w zakresie ich działalności na rynku regulowanym, jak również w bieżącej działalności;
  • Przeprowadzenie badań prawnych nieruchomości (due dilligence) i sporządzanie raportów o ich stanie oraz obsługa transakcji sprzedaży nieruchomości (zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego);
  • Przeprowadzanie badań prawnych spółek (due dilligence) i sporządzanie raportów o ich stanie oraz obsługa transakcji sprzedaży udziałów w spółkach prawa handlowego (zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego);
  • Doradztwo przy zawieraniu umów najmu, zarówno po stronie wynajmującego, jak i najemcy, przy uwzględnieniu zróżnicowanego przedmiotu tych umów;
  • Kompleksową obsługę spółek sektora medycznego w ramach ich bieżącej działalności, jak i działalności regulowanej jako zakładów opieki medycznej.