Aneta Chałat

Aneta Chałat

Adwokat

aneta.chalat@hanton.pl

Doświadczenie

Adwokat wpisana na listę Izby Adwokackiej w Łodzi. Absolwentka studiów podyplomowych Podatki w Krajowym i Międzynarodowym Obrocie Gospodarczym oraz Akademii Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej, Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Prawa Podatkowego i Studium Prawa Spółek Uniwersytetu Łódzkiego, jak również Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza – Szkoły IP oraz Szkoły Prawa Nowych Technologii (IT&TMT).  Ukończyła  kurs dla kandydatów na księgowego I stopnia, uzyskując certyfikat księgowego.

Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa korporacyjnego oraz transakcji M&A, w tym bieżącą obsługą przedsiębiorców z zakresu prawa spółek oraz prawa umów. Posiada doświadczenie w prowadzeniu licznych procesów restrukturyzacyjnych, zarówno w fazie przygotowawczej, jak i wykonawczej oraz w realizacjach badań due diligence. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa spółek oraz prawa restrukturyzacyjnego. Współautorka publikacji Połączenia, podziały i przekształcenia spółek prawa handlowego. Zagadnienia prawne i podatkowe. Komentarz praktyczny, Warszawa 2021, 2022 CH Beck oraz Fundacje rodzinne. Aspekty prawne i podatkowe, Warszawa 2023, Wolters Kluwer Polska.

Kontakt

Zrealizowane projekty

Wśród projektów zrealizowanych w ramach współpracy z poprzednimi kancelariami prawnymi, jak i w ramach współpracy z HANTON Szalc Zięba & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. można wymienić:

  • kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw budowlanych, producentów wyrobów budowlanych oraz przedsiębiorstw technologicznych (IT), jak również przedsiębiorstw w zarządzie sukcesyjnym,
  • przeprowadzanie badań prawnych spółek (due dilligence) i sporządzanie raportów o ich stanie oraz obsługa transakcji prawa handlowego (zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego),
  • prowadzenie procesów przekształceń spółek prawa handlowego oraz jednoosobowych przedsiębiorców i spółek cywilnych, z tym w zarządzie sukcesyjnym,
  • uczestnictwo w procesach połączenia spółek, w tym transgranicznego, podziału, share deal, asset deal, wymiany udziałów oraz likwidacji spółek,
  • reprezentowanie klientów przez sądami powszechnymi i administracyjnymi, w zakresie spraw korporacyjnych oraz naruszenia praw do znaków towarowych