Ewelina Nieznalska

Ewelina Nieznalska

Radca Prawny

ewelina.nieznalska@hanton.pl

Doświadczenie

Radca prawny Ewelina Nieznalska ukończyła aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Dzięki współpracy z wiodącymi kancelariami prawnymi oraz działami prawnymi, zdobyła doświadczenie w wielu dziedzinach prawa gospodarczego. Zajmowała się obsługą prawną jednego z liderów branży transportu i logistyki. Reprezentowała interesy swoich Klientów zarówno przed sądami jaki i organami władzy publicznej. Zdobyła szeroką wiedzę związaną z prawem konkurencji, cywilnym, administracyjnym oraz prawem zamówień pubicznych.

Doświadczenie w branży kolejowej zdobyła pracując w Urzędzie Transportu Kolejowego, gdzie zajmowała się prowadzeniem postępowań administracyjnych w przedmiocie zatwierdzenia stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej. Ponadto prowadziła postępowania w przedmiocie wydania licencji oraz decyzji zastępujących umowę o dostęp do infrastruktury kolejowej. Brała udział w procesach legislacyjnych w zakresie zmian ustawy o transporcie kolejowym i rozporządzeń wykonawczych. Zdobytą wiedzę z powodzeniem wykorzystuje reprezentując podmioty gospodarcze w postępowaniach przed organami władzy publicznej i Sądami powszechnymi.

Kontakt

Zrealizowane projekty

Wśród projektów zrealizowanych w ramach Kancelarii HANTON Szalc Zięba & Partnerzy oraz poprzednich miejscach aktywności zawodowej wymienić można:

  • Doradztwo gospodarcze i regulacyjne (w tym opinie i memoranda prawne) na rzecz m.in. POLREGIO S.A., PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o., Polski Tabor Szynowy sp. z o.o., PKP Energetyka S.A., Koleje Śląskie sp. z o.o.;
  • Obsługę grupy Track Tec S.A. w zakresie udostępniania infrastruktury kolejowej (zarówno ogólnodostępnej jak i Obiektów Infrastruktury Usługowej) w tym przygotowanie dokumentacji oraz reprezentację przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego;
  • Obsługę prawną Rohling SUUS Logistics S.A. w obszarze prawa transportowego, prawa pracy, obsługi szkód powstałych w transporcie oraz postępowań sądowych;
  • Przygotowanie dokumentacji oraz reprezentowanie Klientów w procesie udzielenia zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla typu pojazdu kolejowego oraz reprezentowanie w procesie uzyskiwania świadectw bezpieczeństwa użytkowników bocznic kolejowych;
  • Obsługę prawną podmiotów gospodarczych w postępowaniach sądowych z zakresu procesu budowlanego (umowy na prace dodatkowe, roszczenia z tytułu kar umownych, roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy).