Joanna Rutkowska

Joanna Rutkowska

Aplikantka adwokacka

joanna.rutkowska@hanton.pl

Doświadczenie

Aplikantka adwokacka wpisana na listę Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Francuskiego organizowanego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Université de Poitiers. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz cywilnym, w szczególności w kwestiach dotyczących prawa obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego oraz ochrony zabytków i środowiska. 

Doradza polskim i międzynarodowym inwestorom w realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego, jak również przy nabywaniu i sprzedaży nieruchomości oraz spółek nieruchomościowych. Posiada doświadczenie w negocjowaniu i sporządzaniu umów najmu powierzchni biurowych i magazynowych.

Kontakt

Zrealizowane projekty

Wśród projektów zrealizowanych w ramach Kancelarii HANTON Szalc Zięba & Partnerzy oraz poprzednich kancelarii prawnych wymienić można:

  • Udział w opracowywaniu dokumentacji transakcyjnej związanej z nabyciem wielofunkcyjnego kompleksu wieżowców, która to transakcja była największą pojedynczą transakcją nieruchomościową na terenie Europy Środkowo-Wschodniej;
  • Uczestnictwo w pracach na rzecz uzyskania kompletu pozwoleń konserwatorskich dla projektu rewitalizacji budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie;
  • Przygotowanie umów najmu na rzecz spółki będącej właścicielem kompleksu biurowo-magazynowego w centrum Wrocławia.