Magdalena Kotowicz-Adamczyk

Magdalena Kotowicz-Adamczyk

Adwokat

magdalena.kotowicz-adamczyk@hanton.pl

Doświadczenie

Adwokat po ukończonej aplikacji adwokackiej przy ORA Warszawa. Absolwentka studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego dla prawników. Reprezentuje klientów z sektorów energetycznego i kolejowego w sporach sądowych oraz doradza na etapie przedsądowym i w negocjacjach. Pełnomocnik przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi w postępowaniach obszaru inwestycyjno-budowlanego. Zdobywała praktykę w renomowanych polskich i zagranicznych kancelariach prawnych. Obsługuje klientów w języku angielskim i hiszpańskim.

Specjalizuje się w obszarze prawa cywilnego i gospodarczego, w szczególności w zakresie odpowiedzialności kontraktowej, a także w sporach dotyczących szeroko pojętego rynku nieruchomości i inwestycji infrastrukturalnych. Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego oraz przeprowadzania badań prawnych spółek („legal due diligence”). 

Kontakt

Zrealizowane projekty

Wśród projektów zrealizowanych w ramach Kancelarii HANTON Szalc Zięba & Partnerzy oraz poprzednich kancelarii prawnych wymienić można:

  • Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach cywilnych dotyczących zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania zobowiązania w postaci sprzedaży praw majątkowych wynikających z odnawialnych źródeł energii;
  • Przygotowanie uwag oraz uczestnictwo w postępowaniach dotyczących uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • Doradztwo i zastępstwo procesowe w postępowaniach administracyjnych dotyczących ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości przejętych w związku z realizacją inwestycji drogowych;
  • Przygotowanie audytów prawnych due dilligence m.in. dla spółki z branży gastronomiczno-hotelarskiej;
  • Reprezentację pokrzywdzonego w postępowaniu karnym dotyczącym korupcji biernej i czynnej w jednej z największych spółek z sektora spożywczego w Polsce.