Paweł Skwarło

Paweł Skwarło

Adwokat

pawel.skwarlo@hanton.pl

Doświadczenie

Adwokat wpisany na listę Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim "Podatki i Prawo Podatkowe" we współpracy z ISP Modzelewski oraz studia podyplomowe "Prawo Restrukturyzacyjne i Upadłościowe" na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenie zawodowe od początku budował na współpracy z podmiotami gospodarczymi. Funkcjonowanie na rynku rozpoczynał od świadczenia usług krajowym zakładom ubezpieczeniowym, a następnie skierował swój rozwój na perspektywiczne, regulowane sektory, takie jak: prawo hazardowe i prawo energetyczne.

W zakresie prawa hazardowego jego doświadczenie obejmuje sporządzanie opinii prawnych w oparciu o przepisy ustawy o grach hazardowych, koordynację i obsługę prawną czynności korporacyjnych obsługiwanych spółek z o.o. (zgromadzenia wspólników, postępowania rejestracyjne, przeprowadzanie likwidacji i łączenia spółek), jak również doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem prawnym przedsiębiorstw.

Reprezentował także obsługiwane podmioty przed organami koncesyjnymi (Minister Finansów) oraz urzędami i instytucjami państwowymi.

Aktualnie prowadzi bieżącą obsługę prawną jednej ze spółek energetycznych z obszaru dystrybucji energii elektrycznej. Świadczy doradztwo prawne w obszarze przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych, zapewnia wsparcie prawne w procesie przygotowania dokumentacji przetargowej w zakresie ww. projektów. 
Bierze również udział w tworzeniu procesów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania spółek oraz zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem rozwiązań optymalizacyjnych (compliance).

W ramach kompleksowej obsługi prawnej posiada również duże doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych i administracyjnych (w tym spraw pracowniczych) oraz masowej windykacji wierzytelności.

Kontakt