Kancelaria prawna zmieniającej
się rzeczywistości

Jesteśmy niezależną polską firmą prawniczą

Wsparcie prawne dla biznesu to nasza codzienna praca i pasja

Jesteśmy specjalistami w obszarze rynków regulowanych

Biznesowe wyzwania Klientów traktujemy jak własne

Stawiamy na szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów prawnych

Aktualności

 • Kancelaria HANTON doradcą przedsiębiorstwa energetycznego wprowadzającego kompleksową usługę w obszarze wytwarzania energii z OZE

  04-03-2021

  Kancelaria świadczy obsługę na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego wprowadzającego na rynek innowacyjny pakiet usług. Klient oferować będzie swoim kontrahentom usługę zaprojektowania, budowy, najmu i serwisowania farmy fotowoltaicznej, z jednoczesnym świadczeniem usługi bilansowania i sprzedaży energii elektrycznej.

 • Kancelaria HANTON na Forum Bezpieczeństwa Kolejowego 2021

  04-03-2021

  Partner Zarządzający Kancelarii HANTON, r.pr. Michał Zięba brał udział w Forum Bezpieczeństwa Kolejowego 2021 jako moderator debaty „Przyszłość zawodów związanych z ruchem kolejowym – luka pokoleniowa, czas pracy, odpowiedzialność i kompetencje. Promowanie pracy na polskiej kolei”.

 • Tarcza antykryzysowa a możliwość zmiany umowy zawartej w reżimie PZP

  26-02-2021

  Kancelaria HANTON opracowała dla Klienta strategię postępowania w oparciu o artykuł 15r Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: „KoronawirusU”).

 • Dynamiczne prace nad nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym

  25-02-2021

  Dnia 11 lutego 2021 r. rządowy projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym wpłynął do Sejmu. Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie polskiego prawa kolejowego do przepisów unijnych związanych z interoperacyjnością systemu kolei oraz bezpieczeństwem kolejowym. Po przeprowadzeniu trzech czytań projektu ustawy w Sejmie i uchwaleniu ustawy z dniem 25 lutego 2021, ustawa została przekazana do Prezydenta i Marszałka Senatu. Przebieg prac nad nowelizacją ustawy przebiegał zatem bardzo sprawnie.

HANTON jest polską, niezależną, kancelarią prawną o innowacyjnym podejściu do obsługi prawnej, wyspecjalizowaną w obsłudze przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających na rynkach regulowanych.

Swoją uwagę skupiamy przede wszystkim na wybranych sektorach gospodarczych, których specyfika jest nam doskonale znana, i w obszarze których, jesteśmy specjalistami z określonych dziedzin prawa.

Działamy kompleksowo. Przygotowujemy opinie i analizy, negocjujemy i opracowujemy kontrakty handlowe, prowadzimy transakcje których przedmiotem są aktywa majątkowe oraz transakcje fuzji i przejęć, jak również reprezentujemy w sprawach przed organami administracji publicznej oraz sądami.

Sektory

Specjalizacje

Prawo korporacyjne

Prawo kolejowe

Restrukturyzacja i upadłość

Prawo energetyczne

Fuzje i przejęcia

Audyty prawne

Spory sądowe i arbitrażowe

Postępowania administracyjne

Transakcje i kontrakty

Proces inwestycyjny

Prawo budowlane

Zamówienia publiczne

Ochrona konkurencji

Sukcesja biznesu

Ochrona środowiska

Prawo pracy

Prawo ubezpieczeń

Własność intelektualna

Odpowiedzialność za produkt

Prawo Unii Europejskiej

Zapraszamy do naszego biura

Riverside Park
ul. Fabryczna 5A
00-446 Warszawa

biuro@hanton.pl
tel. +48 22 490 49 31