Infrastruktura i budownictwo

Infrastruktura i budownictwo

Istotnym elementem naszej codziennej pracy jest obsługa podmiotów działających w szeroko rozumianym sektorze infrastruktury. Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorców realizujących projekty związane z budową lub modernizacją infrastruktury liniowej i punktowej.

Praktyczna znajomość rynku oraz wieloletnie doświadczenie w tym obszarze sprawiają, że usługi doradcze świadczone przez prawników kancelarii Hanton zapewniają rozwój biznesu naszych klientów przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego.

Kancelaria świadczy usługi na rzecz licznych przedsiębiorców działających w sektorze infrastruktury, do których zaliczyć można m.in. zamawiających, generalnych wykonawców, podwykonawców, inwestorów oraz biura projektowe. Prawnicy kancelarii HANTON doradzają na każdym etapie inwestycji – od przygotowania umowy, poprzez obsługę w trakcie realizacji projektu, po ukończenie wszelkich prac oraz ewentualne spory i roszczenia powstałe na gruncie wykonywanej umowy.

Nasi prawnicy doradzają zarówno w cywilnoprawnych, jak i publicznoprawnych aspektach związanych z prowadzeniem działalności w sektorze infrastruktury. Obsługując naszych Klientów wspieramy ich w obszarze:

  • zamówień publicznych,
  • kontraktów budowlanych i FIDIC,
  • sporów inwestycyjnych,
  • ochrony środowiska,
  • zasad wykorzystywania wyrobów stosowanych w ramach realizacji inwestycji infrastrukturalnych;
  • sporów sądowych oraz arbitrażu i mediacji.

Świadczymy pomoc prawną przy uzyskiwaniu zezwoleń administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji zezwalających na wycinkę drzew, pozwoleń na budowę, zezwoleń na realizację inwestycji kolejowych, drogowych i lotniczych oraz pozwoleń na użytkowanie. Pomagamy również przy dokonywaniu ich zmian, a także przy ich przenoszeniu na inny podmiot.

Naszą unikalną kompetencją jest obsługa Klientów wykonujących modernizacje linii kolejowych w obszarze interoperacyjności systemu kolejowego. Pomagamy w toku certyfikacji kolejowych podsystemów strukturalnych na zgodność z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności oraz innymi dokumentami normalizacyjnymi. Reprezentujemy naszych klientów w relacjach z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, jednostkami notyfikowanymi i Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego.

Szczególnie cennym doświadczeniem dla kancelarii HANTON jest obsługa prawna operatorów terminali intermodalnych oraz infrastruktury punktowej niezbędnej dla rozwoju intermodalnego transportu towarowego. Wierzymy bowiem, że dynamiczny rozwój tej gałęzi transportu pozytywnie wpłynie nie tylko na rozwój naszego kraju, ale pozwoli również w większym stopni chronić nasze środowisko.

Sektory