Nieruchomości

Nieruchomości

Nieruchomości stanowią jeden z najszerzej regulowanych sektorów, a zarazem jeden z filarów gospodarki zważywszy na ich ograniczoną podaż. Z tego względu w naszej praktyce poświęcamy im szczególną uwagę, realizując usługi prawne obejmujące cały cykl życia nieruchomości.

Zapewniamy naszym Klientom kompleksowe doradztwo transakcyjne dotyczące transakcji nieruchomościowych, w tym doradztwo w szerokim spektrum prawa spółek w ramach opracowania struktury transakcji. Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy sprzedaży nieruchomości. Redagujemy, negocjujemy i doradzamy w zakresie kontraktów dotyczących nieruchomości (najmy, dzierżawy, służebności).

Prowadzimy kompleksowe audyty nieruchomościowe due diligence, w tym badania stanu prawnego gruntów oraz uwarunkowań ich zagospodarowania.

Zapewniamy pieczę nad procedurami poprzedzającymi przystąpienie do robót budowlanych. Prawnicy HANTON mogą poszczycić się wieloma zrealizowanymi projektami w skomplikowanych uwarunkowaniach, w tym na terenach zamkniętych lub poddanych szczególnemu reżimowi prawnemu.

Posiadamy unikatowe doświadczenie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych (energetyka lądowa i morska, porty morskie, lotniska, linie kolejowe i drogi publiczne), w tym realizowanych z udziałem podmiotów publicznych i prywatnych oraz objętych specjalnym reżimem prawnym (tzw. specustaw).

Pozostajemy w gotowości do rozwiązywania wszelkich problemów związanych z nieruchomościami, w tym do prowadzenia sporów przed sądami powszechnymi, arbitrażowym i administracyjnymi.

W naszej ocenie nowoczesny zrównoważony rozwój infrastrukturalny nie jest możliwy bez nieruchomości. W sferze prawnej przekłada się to na konieczność łączenia wiedzy branżowej ze specjalistycznym doświadczeniem w przenikających się wzajemnie obszarach prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego. Nasi prawnicy dzięki takiej unikatowej kombinacji multisektorowego doświadczenia skupieni są na dostarczaniu optymalnych rozwiązań obejmujących biznesy Klientów oraz ich nieruchomości.

Sektory