Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Do naszych klientów należą towarzystwa ubezpieczeń, brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni oraz agenci ubezpieczeniowi. Specjalizujemy się w szczególności w sprawach na styku sektora ubezpieczeń oraz transportu i nieruchomości. Kancelaria HANTON, w powyższym obszarze, jest w stanie zapewnić unikalne doradztwo na rzecz swoich Klientów.

Doradzamy również podmiotom ubezpieczonym w sytuacji powstania zagadnienia prawnego. Bazując na naszym doświadczeniu, jesteśmy w stanie zaproponować skuteczny scenariusz postępowania, aby precyzyjnie zidentyfikować ryzyka i doprowadzić do osiągnięcia adekwatnej ochrony ubezpieczeniowej. Prawnicy kancelarii HANTON są do dyspozycji, jeżeli potrzebują Państwo prawników rozumiejących specyfikę Państwa działalności i posiadających wiedzę na temat sposobów minimalizacji ryzyka.

Na rzecz podmiotów z sektora ubezpieczeń, prawnicy kancelarii HANTON świadczą następujący zakres usług prawnych:

  • sporządzanie umów związanych z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski;
  • bieżące doradztwo prawne;
  • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznej dokumentacji;
  • doradztwo w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych;
  • tworzenie i opiniowanie umów agencyjnych dla różnych modeli dystrybucji;
  • opracowywanie i opiniowanie pod względem zgodności z prawem produktów ubezpieczeniowych, w tym wzorców umownych, OWU i wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej w zakresie zgodności z przepisami regulującymi klauzule niedozwolone;
  • reprezentacja towarzystw ubezpieczeniowych oraz brokerów i agentów we wszelkich sporach sądowych;

Na rzecz podmiotów korzystających z ochrony ubezpieczeniowej, kancelaria HANTON doradza w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi w razie odmowy wypłaty odszkodowania. Doradzamy przy dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli. Analizujemy w jakim zakresie ubezpieczenie pokrywa poniesione szkody oraz wspieramy naszych Klientów przy wyborze optymalnej metody obliczenia odszkodowania i przy zgłaszaniu roszczeń towarzystwu ubezpieczeniowemu.

Sektory