Energetyka

Energetyka

Prowadzenie działalności na regulowanym rynku energii jest dużym wyzwaniem – przedsiębiorcy muszą mierzyć się z ogromną ilością norm prawnych nakładających na nich ściśle określone obowiązki oraz czuwającym nad przestrzeganiem zasad obowiązujących na rynku Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Prawnicy kancelarii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami energetycznymi znają doskonale. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu przy obsłudze prawnej największych podmiotów z branży energetycznej, prawnicy HANTON znajdują najbezpieczniejsze i sprawdzone rozwiązania, uwzględniające zarówno konieczność wyeliminowania ryzyk prawnych, występujących w obszarze regulowanego rynku energii, jak i biznesowy cel, który Klient chce osiągnąć.

HANTON zapewnia pełne doradztwo prawne sektora energetyki. Kancelaria oferuje usługi prawne dla przedsiębiorstw energetycznych począwszy od uzyskania przez nie koncesji, wsparcia w procesach rozpoczęcia działalności koncesjonowanej, do świadczenia przedsiębiorstwom energetycznym bieżącej obsługi prawnej na regulowanym rynku energii oraz wsparcia przy innowacyjnych projektach ich dalszego rozwoju.

Kancelaria HANTON w szczególności:

  • przygotowuje, negocjuje i opiniuje wszelkie umowy występujące na rynku energii, w szczególności umowy sprzedaży, dystrybucji, kompleksowe, GUD, przyłączeniowe, ESCO oraz umowy dzierżawy.
  • prowadzi obsługę postępowań prowadzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w tym postępowań koncesyjnych, taryfowych czy nakładających karę pieniężną, jak również reprezentuje przedsiębiorców w procedurze odwoławczej przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • sporządza analizy i opinie prawne z zakresu prawa energetycznego oraz dotyczące rynku energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła oraz odnawialnych źródeł energii,
  • prowadzi doradztwo prawne w obszarze projektów inwestycyjnych, których celem jest budowa źródeł energii, w tym w szczególności OZE,
  • prowadzi transakcje, w których uczestniczą przedsiębiorstwa energetyczne, lub które ich dotyczą, w tym transakcje fuzji i przejęć (M&A) oraz transakcje dotyczące aktywów majątkowych przedsiębiorstw energetycznych,
  • prowadzi kompleksowe badania prawne due diligence koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych przed ich nabyciem,
  • prowadzi postępowania restrukturyzacyjne przedsiębiorstw energetycznych.

Prawnicy HANTON prowadzą stały monitoring zmian regulacji sektora energetyki, w tym w szczególności prawa energetycznego, ustawy odnawialnych źródłach energii i ustawy o efektywności energetycznej, oraz na bieżąco informują swoich Klientów o konsekwencjach planowanych zmian

Doskonała znajomość rynku energii oraz doświadczenia płynące z obsługi przedsiębiorstw energetycznych, pozwalają kancelarii HANTON świadczyć obsługę prawną również na rzecz odbiorców energii elektrycznej, paliw ciekłych i gazowych oraz ciepła. Wsparcie prawne HANTON przy projektowaniu i wprowadzaniu zmian w gospodarce energetycznej zakładów przemysłowych jest jedną z naszych specjalizacji w obszarze sektora Energetyki. Wprowadzamy innowacyjne podejście odbiorców do rynku energii, w tym poprzez przygotowywanie projektów umów sprzedaży energii, gazu i ciepła, którą odbiorca może proponować swoim dostawcom.

Sektory