Transport, spedycja i logistyka

Transport, spedycja i logistyka

Z racji naszych doświadczeń zawodowych, sektor Transportu, spedycji i logistyki jest jednym z kluczowych w kancelarii HANTON. Doradzamy w sprawach dostępu do rynku spedycji i transportu drogowego oraz kolejowego. Zajmujemy się wsparciem naszych Klientów przy nabywaniu nieruchomości pod centra logistyczne, magazyny oraz w trakcie pozyskiwania środków transportu, w szczególności lokomotyw, wagonów platform, ciągników siodłowych oraz naczep.

Kompleksowo obsługujemy procesy finansowania nabywania praw do nieruchomości i środków transportu, a także zawierania umów spedycji, przewozu, składu, przechowania, sprzedaży, najmu, kredytu, leasingu finansowego i operacyjnego. Przygotowujemy regulaminy i przepisy wewnętrzne dotyczące realizacji przewozów i zamawiania usługi spedycji. 

Prawnicy kancelarii HANTON posiadają unikalne doświadczenie w likwidacji szkód wielkich rozmiarów, które powstały w wyniku wypadków i poważnych wypadków w sektorze kolejowym. Po powstaniu wypadku i szkody, zajmujemy się zabezpieczeniem interesów przewoźników kolejowych, właścicieli taboru, podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie taboru kolejowego (ECM). Skutecznie dochodzimy regresów od faktycznych sprawców i podmiotów, które przyczyniły się do powstania szkody i do zwiększenia jej rozmiarów. Negocjujemy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi warunki wypłaty odszkodowań oraz przygotowujemy optymalne scenariusze postępowania po powstaniu szkody w majątku własnym lub w transportowanym towarze.

Działając na rzecz Towarzystw Ubezpieczeniowych, sporządzamy opinie prawne na temat zasadności wypłat odszkodowania oraz jego wysokości, opracowujemy strategie dochodzenia regresów i reprezentujemy Klientów w sądach wszystkich instancji. Reprezentujemy Klientów w toku przetargów publicznych i prywatnych oraz zapewniamy obsługę Klientom zamawiającym zasoby niezbędne do prowadzenia swojej działalności.

Wspieramy Klientów w pozyskiwaniu środków z budżetu Unii Europejskiej i pomagamy w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie kierowanych do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Po przyznaniu środków, obsługujemy konkurencyjne procedury zakupowe oraz doradzamy w obszarze rozliczenia przyznanego finansowania.

Zapewniamy obsługę przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, Głównym Inspektorem Transportu Drogowego oraz przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Prawnicy Kancelarii HANTON zajmują się również pomocą prawną na rzecz Klientów w relacjach z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (jak i innymi zarządcami infrastruktury kolejowej) oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i pozostałymi zarządcami dróg.

Sektory