Produkcja i przemysł

Produkcja i przemysł

Zakłady produkcyjne i przemysłowe leżą w obszarze szczególnej uwagi kancelarii HANTON. Ich obsługa prawna wymaga wyspecjalizowanej wiedzy, którą dysponują prawnicy kancelarii. Dzięki wieloletnim doświadczeniom i praktyce w obszarze świadczenia usług prawnych dla sektora przemysłowego i produkcyjnego HANTON oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorcom, którzy swoją działalność biznesową koncentrują w przedmiotowym obszarze.

Prawnicy kancelarii doskonale znają wyzwania, z którymi każdego dnia mierzą się zakłady produkcyjne i przemysłowe. W szczególności z łatwością poruszają się po dotyczących ich regulacjach prawnych i wskazują najbardziej efektywne rozwiązania. Jednocześnie śledząc i analizując wprowadzane rozwiązania legislacyjne dla przemysłu, prawnicy HANTON mogą rekomendować zawczasu wdrożenie odpowiednich rozwiązań, które przygotowują Klienta do zmiany w przepisach prawa i dostosowują do nowej rzeczywistości.

Z uwagi na znaczące doświadczenie prawników kancelarii w sektorach takich jak energetyka, TSL, infrastruktura i budownictwo czy handel i usługi, kancelaria HANTON może zapewnić przedsiębiorcom posiadającym zakłady produkcyjne i przemysłowe obsługę prawną na zupełnie innym poziomie, wyższym od powszechnie dostępnego.

Kancelaria zapewnia stałe doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach prawa mogących dotyczyć działalności biznesowej w obszarze produkcji i przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących struktury i formy prawnej działalności, zawierania kontraktów handlowych, umów sprzedaży energii elektrycznej, ciepła i gazu, umów na dostawę materiałów produkcyjnych, odpowiedzialności za produkt wprowadzany do obrotu, własności intelektualnej, w tym dotyczącej znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, jak również zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria doradza również odbiorcom przemysłowym w zakresie możliwości korzystania przez nich z rozwiązań pozwalających zmniejszyć koszty ich bieżącego funkcjonowania, w tym w zakresie modelowania gospodarki energetycznej.

Sektory