Handel i usługi

Handel i usługi

Do kluczowych obszarów gospodarki należy handel oraz świadczenie usług. Prowadzenie działalności w tym zakresie to zbiór codziennych wyzwań związanych niejednokrotnie ze zmieniającym się otoczeniem prawnym, które prawnicy kancelarii HANTON doskonale znają i rozumieją, wspierając Klientów swoją wiedzą i doświadczeniem.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotom z branży retail, e-commerce, producentom towarów, w tym FMCG, importerom oraz eksporterom. Świadczymy wsparcie prawne w obszarze przygotowania, negocjowania i opiniowania kontraktów handlowych, ochrony własności intelektualnej, w tym znaków towarowych i wzorów użytkowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa konsumenckiego, reklamy i strategii marketingowych. Specjalizujemy się w zakresie odpowiedzialności związanej z wprowadzaniem określonego towaru na rynek. Doradzamy jak nie popełnić błędów, wyeliminować ryzyka i skutecznie osiągnąć oczekiwany cel biznesowy.

Naszą obsługę prawną kierujemy również do przedsiębiorców z sektora usług, w szczególności B2B. Bieżąca obsługa korporacyjna, umowy, obsługa postępowań z zakresu zamówień publicznych, reprezentowanie w postępowaniach sądowych i arbitrażowych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Wspieramy naszych Klientów w realizacji ich planów rozwoju, w tym fuzji i przejęć, kompleksowo obsługując transakcje M&A, przedsięwzięcia typu joint-venture, transakcje których przedmiotem są aktywa majątkowe i zorganizowane części przedsiębiorstwa lub całe przedsiębiorstwa.

Sektory