Nowe technologie

Nowe technologie

Nowe technologie to dla nas przede wszystkim innowacyjne rozwiązania oraz startup-y. Ponadto również mnóstwo intrygujących wyzwań prawnych związanych często z brakiem odpowiednich uregulowań prawnych. Prawnicy HANTON mają doświadczenie w tym, jak takim wyzwaniom sprostać, by zapewnić naszemu Klientowi bezpieczeństwo prawne oraz osiągnięcie założonego celu.

Udzielamy wsparcia podmiotom z branży nowych technologii oraz sektora IT, które opracowują lub wdrażają niestandardowe lub nieznane wcześniej rozwiązania oraz innowacyjne produkty i usługi. Świadcząc pomoc prawną staramy się wniknąć i zrozumieć założenia technologiczne innowacji oraz model biznesowy naszego Klienta.

HANTON świadczy również kompleksową obsługę prawną regulacyjną i transakcyjną na rzecz startup-ów w każdej fazie ich rozwoju. Doradzamy w zakresie formy prawnej, ochrony praw własności intelektualnej, negocjujemy umowy z inwestorami, przygotowujemy dokumentację transakcyjną, wspieramy przy realizacji umów inwestycyjnych, opracowujemy dokumentację prawną innowacyjnego produktu lub usługi, oraz zapewniamy wsparcie prawne w procesie dalszego pozyskiwania kapitału.

Wspieramy innowacyjne podmioty przy rozpoczęciu działalności polegającej na świadczeniu usług lub sprzedaży towarów za pomocą środków komunikowania się na odległość.

Doradzamy w zakresie dotyczącym ochrony własności intelektualnej, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym utworów chronionych prawem autorskim, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych, know-how oraz tajemnicy przedsiębiorstwa. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych i arbitrażowych, które mają na celu ochronę ich własności intelektualnej.

Sektory